اطلاعات تماس

هم اکنون هولدینگ افشار در عمارت تاریخی در نزذیکی میدان تکسیم واقع شده است. به زودی دفتر ایران نیز افتتاح خواهد شد. مجموعه ما دارای ثبت شرکت رسمی کشور ترکیه و همچنین زیر نظر سه وکیل رسمی کشور ترکیه فعالیت مینماید. 

استانبول
محله بشیکتاش، بلوار اینونو، پروفسور تاریک ظفر تونایا ، شماره ۱
عمارت افشار
Email: info@iAfsharEmlak.com
تماس استانبول : ۰۰۹۰۵۵۲۳۹۶۸۹۸۹
تماس استانبول: ۰۰۹۰۲۱۲۲۴۹۴۰۱۱
download
WhatsApp: 00905522968989


00905523968989

سوالات خود را از ما بپرسید

[contact-form-7 id=”261″ title=”Contact Us”]