مرکز خرید ویالند استانبول

1مرداد 1400
0 نظر
افشار املاک

مرکز خرید ویالند نخستین مجموعه تجاری در ترکیه است که در فضای سرپوشیده خود، یک شهربازی بزرگ را در کنار مرکز خرید و مرکز اجراهای نمایشی در کنار هم قرار داده است. گرچه ویالند را بیش تر به سبب شهربازی بزرگش می شناسند اما نمی توان از مرکز خرید این مجموعه نیز چشم پوشید. مرکز خرید ویالند که در منطقه ایوب استانبول قرار دارد، وسعتی در حدود ١٠ زمین فوتبال داشته و در نتیجه طیف مختلفی از مغازه ها و فروشگاه ها را در این مرکز خرید بزرگ خواهید دید. علاوه بر این، سینما، زمین بازی کودکان و باغ وحش نیز در مجموعه ویالند به چشم می خورد. خوب است بدانید مجموعه تفریحی ویالند این روزها با تغییر نام مواجه شده و با نام اسفانبول شناخته می شود.
مرکز خرید ویالند، اسفانبول استانبول (İsfanbul Alışveriş Merkezi) نخستین مجموعه تجاری در ترکیه است که در فضای سرپوشیده خود، یک شهربازی بزرگ را در کنار مرکز خرید و مرکز اجراهای نمایشی در کنار هم قرار داده است.
مرکز خرید ویالند استانبول با ارزش ۶۵۰ میلیون دلار در ۲۶ ماه می سال ۲۰۱۳ در منطقه ایوب استانبول افتتاح شده است.

ویالند استانبول وسعتی در حدود ۱۰ زمین فوتبال داشته و در نتیجه طیف مختلفی از مغازه ها و فروشگاه ها را در این مرکز خرید بزرگ خواهید دید. علاوه بر این، سینما، زمین بازی کودکان و باغ وحش نیز در مجموعه ویالند به چشم می خورد.

پیام بگذارید